icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Åsgård skole - Ås modulskole   ›   Aktuelt
Aas_kommunevaapen_2016_staende-tilpasset nett

Retningslinjer fra regjeringen om samfunnskritiske yrkesgrupper

Informasjon til foresatte i Ås-skolen

Publisert: 17. mars 2020
Åsgård modulskole

Informasjon til foresatte på Åsgård skole

Melding til foresatte fra rektor

Informasjonsbrev fra rektor Håvard Fosstuen til alle foresatte på Åsgård skole.

Publisert: 17. mars 2020
2019-11-28 Barn- og unges kommunestyremøte Foto Ivar Ola Opheim

Stort engasjement i barn- og unges kommunestyremøte

Elever fra alle grunnskolene møttes for å fordele penger til skolemiljøtiltak til de enkelte skoler, og å vedta hvem som får Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge i 2019.

Publisert: 02. desember 2019
Skolestart

Innmelding av nye elever til 1. trinn skoleåret 2021-2022

Barn som er født i 2015 vil i oktober/ november få tilsendt brev fra den skolen barnet sogner til.

Publisert: 13. november 2019
Nye Rustad skole

Utvidelse av Rustad skolekrets

Plansone Åsgård B innlemmes i Rustad skolekrets fra august 2019

Ås kommune viser til vedtak i kommunestyret den 21.06.2017, i sak Skolebehovsanalyse Ås sentrum.

Publisert: 21. mars 2019
Utsmykning av vegg SmakÅs

Fargerik kunst på modulbygget

Kunstneren David Stenmarck har laget et kunstprosjekt i forbindelse med SmakÅs som var 12.-14.oktober i år. Det handler om fremtidens mat og belgfrukter.

Publisert: 22. oktober 2018
Malt vegg på skolebygget

Åsgård er en Unicef rettighetsskole

Åsgård skole ble forrige skoleår en Unicef rettighetsskole. Du kan lese mer om hvordan det ble markert her.

Den første rettighetsskolen startet i Storbritannia i 2004. Nå er det over 4000 skoler rundt om i verden. I Norge er Åsgård en av to rettighetskoler. 

Å være Unicef rettighetsskole betyr:

  • Barns rettigheter og verdier som likeverd, respekt, toleranse og deltakelse er felles referanseramme og hjertet i skolens etos og kultur.
  • Elever, foreldre, lærere og annet personale forenes i et fellesskap som bevisst, systematisk og målrettet arbeider etter disse verdiene.
  • Elevene lærer om egne og andre barns rettigheter ved å bruke dem hver dag.

I forbindelse med nytt skoleår ble det arrangert rettighetsuke. I uke 38 arbeidet alle trinn  med ulike spennende aktiviteter og oppgaver. Elevene var delt inn i forskjellige temagrupper som musikk og drama, kunst, natur og mat. Fredagen gikk med til å gå på tur.

Publisert: 15. oktober 2018
Prmeieutdeling Beintøft 2017

Åsgård og Solberg skole på pallplass i Beintøft 2017

7. trinn på Åsgård skole ble i år fylkesvinner i den nasjonale sykle- og gå til skolen- kampanjen Beintøft, og premieres med 5000 kroner fra Miljøagentene.

Publisert: 19. oktober 2017
Beintøft premieutdeling

Bli med på Beintøft: Sykle – og gå til skolen- kampanje for 1.- 7. trinn

4. – 29. september arrangeres Beintøft; den nasjonale sykle- og gå til skolen- kampanjen for barneskolen.

Publisert: 30. august 2017
godt skolemiljø

Regelverk for godt skolemiljø

Elevene i Ås skal ha et godt og trygt psykososialt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. 

Publisert: 28. august 2017
SFO

Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås

og lokale årsplaner for den enkelte SFO

Med bakgrunn i prosjektet «Kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen i Ås», har Ås kommune utarbeidet en felles kommunal rammeplan for skolefritidsordningen. På bakgrunn av denne er det også utarbeidet lokale årsplaner for den enkelte SFO.

Publisert: 15. august 2017
Beintøft premieutdeling

Åsgård skole til topps i Beintøft i Ås foran Rustad skole

Fredag fikk Åsgård sine premier, onsdag 2. desember fikk Rustad skole premier for sølv- og bronseplassen i Beintøft.

Publisert: 02. desember 2015
Ås kommunes våpenskjold

Start- og sluttider for elevene skoleåret 2015-16

Åsgård skole opprettholder start- og sluttider for elevene i skoleåret 2015-2016.

Publisert: 04. juni 2015
Kommunevåpen forside dyp rød

Åpningstid i SFO Åsgård

Åpningstiden for Åsgård SFO blir fra og med 01.08.2015 kl. 07.30 - 17.00.

Publisert: 28. april 2015
Kommunevåpen forside dyp rød

Tidsplan for trinnene

Tabellen viser når de ulike trinnene er ferdige de forskjellige ukedagene.

 
 
 
 
 
 
Publisert: 16. august 2012
Kommunevåpen forside dyp rød

Søknad om permisjon fra pliktig undervisning

Publisert: 06. desember 2011
Kommunevåpen forside dyp rød

Retningslinjer for bursdager

FAU Åsgård

Publisert: 23. oktober 2008
Kommunevåpen forside dyp rød

Retningslinjer for Familiegrupper

FAU Åsgård

Publisert: 23. oktober 2008