icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Alle høringer
Ingressbilde

Begrenset høring - Forslag til reguleringsendring av R-205 Bølstadfeltet/Vinterbrobakken i Ås kommune

Norconsult AS har på vegne av 3 grunneiere i Vinterbrobakken 4, 5 og 6 utarbeidet et forslag til en mindre justering av gjeldende reguleringsplan ved deres eiendommer.

Frist for innspill til endringen er den 14.12.2020.

Publisert: 23. november 2020
Ingressbilde

Endring av R-291 områderegulering for Dyster Eldor 2 – Høring

Det varsles om endring av R-291 Områderegulering for Dyster Eldor 2. Forslagsstiller er Ås kommune.

Frist for innsendelse av merknader er 20.11.2020.

Publisert: 06. november 2020
Bilde1

Endring av detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark – Utvidet høring

Login Vinterbro AS foreslår endring av R-284 Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark. Ås kommunestyre har i møte 21.10.2020 vedtatt at forslaget til endring sendes på en utvidet høring. 

Publisert: 06. november 2020
Illustrasjon Nygårdsveien

Offentlig ettersyn - R-302 Reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 33

Hovedutvalg for teknikk og plan har i møte 07.10.2020, sak 51/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan R-302 for Nygårdsveien 24 og 33 til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med merknader er:11.12.2020

Publisert: 29. oktober 2020
Ingressvbilde

Begrenset høring - R-293 Detaljregulering for Brekkeveien 61 med utvidet planområde

Forslag til detaljregulering for Brekkeveien 61 med utvidet planområde sendes på ny begrenset høring.

Frist for å komme med merknader er: 11.12.2020

Publisert: 28. oktober 2020
Samlet Åsgård skole og Solbergveien

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl., og Detaljregulering for Åsgård skole

Ås kommunestyre har i møte 21.10.2020, K-sak 80/20 og 78/20, vedtatt detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl. og detaljregulering for Åsgård skole. 

Publisert: 28. oktober 2020
Hjort

Målsettinger for hjorteviltbestandene i Ås 2021 – 2025

Høringsfrist 1. september

Vi ber om tilbakemeldinger på målsettinger for utvikling av hjorteviltbestandene i Ås kommune 2021-2025, med hovedutvalgets endringer og tillegg.

Publisert: 29. juni 2020
Høring SMIL og NMSK

Strategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2020-2023

Høringsfrist 15. august

Ordningene tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) inngår i de økonomiske virkemidlene som gjelder for landbruket.

Publisert: 29. juni 2020