icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Valg 2019   ›   Valglokaler og åpningstider

Valglokaler og åpningstider

Hvor og når kan jeg stemme ved valget 2019?

Sjekk når og hvor du kan forhåndsstemme, og hvor og når du kan stemme på selve valgdagen.

Husk at på valgdagene må du stemme i kommunen hvor du er folkeregistrert.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme i Ås rådhus, ved Nordby bibliotek og NMBU. Vi holder også forhåndsstemming ved enkelte institusjoner og omsorgsboliger.

SISTE DAG FOR FORHÅNDSSTEMMING ER FREDAG 6. SEPTEMBER, VALGLOKALET STENGER KL. 14.30 (RÅDHUSET).

Ås rådhus – 12. august til 6. september

 • Mandag – fredag kl. 09.00 - 14.30
 • Torsdag kl. 09.00 - 19.00
 • Lørdag 31. august kl. 10.00 - 14.00

Nordby bibliotek

 • Torsdag 29. august kl. 14.00 - 19.00
 • Torsdag 5. september kl. 14.00 - 19.00

Universitetet NMBU - Bioteknologibygningen

 • Fredag 30. august kl. 09.00 - 14.00
 • Mandag 2. september kl. 09.00 - 14.00
 • Tirsdag 3. september kl. 09.00 - 14.00

Institusjoner og omsorgsboliger

 • Dr. Sødringsvei 10, mandag 2. september kl. 10.00 – 11.00
 • ​Dr. Sødringsvei 8, mandag 2. september kl. 12.00 – 13.00
   
 • Moer sykehjem, tirsdag 3. september kl. 10.00 – 11.30
 • Demenssenteret, tirsdag 3. september kl. 13.00 – 14.00
   
 • Ås Avlastningshjem onsdag 4. september kl. 13.00 – 14.00

Valgdagene

Valgting for kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 i Ås kommune holdes:

 • Søndag 8. september kl. 16.00 – 20.00
 • Mandag 9. september kl. 09.00 – 21.00

Følgende lokaler benyttes i de forskjellige kretsene på valgdagene:


0001 Brønnerud: Brønnerud skole, gymsal
0003 Rustad og Holstad: Ås ungdomsskole, 1. etasje
0004 Åsgård: Ås kulturhus, kinofoaje
0005 Kroer: Kroer skole, gymsal
0006 Nordby: Nordbytun ungdomsskole, aula
0007 Solberg: Granheimtunet, Nordby eldresenter

Aktuelt

Logo for valg med riksløve i gull

Konstitueringsrundskriv og ny kommunelov

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.
Logo for valg med riksløve i gull

Endelig valgoppgjør

Resultatet fra kommunevalget 2019 er klart.
Logo for valg 2017 med riksløve i gull

Valgdagene i Ås

Søndag 8. og mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Ås.