icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Valg 2019   ›   Valgmedarbeider

Valgmedarbeider

Informasjon til valgmedarbeidere

Som valgmedarbeider veileder du innbyggere i valglokalet, og følger med på at alt går riktig for seg. Det er også en del av en valgmedarbeiders oppgaver å rydde, krysse av i manntallet og ta i mot stemmesedler.

Hvem kan være valgmedarbeider?

  • Du må ha fylt 18 år i løpet av 2019
  • Du kan ikke være valgmedarbeider hvis du står oppført på en valgliste til kommunestyret i Ås eller fylkestinget i Viken
  • Du må kunne delta på forberedende kurs (se Opplæring) og begge valgdagene (se Arbeidstid)

Opplæring

Forberedende kurs

Alle valgmedarbeidere må delta på et forberedende kurs.

  • Kurset holdes tirsdag 27. august fra kl. 17. 30 til kl. 20.30.

Arbeidstid

I tillegg til obligatorisk kurs må alle valgmedarbeidere må kunne jobbe begge valgdagene:

  • Søndag 8. september fra ca. kl. 15.00 til 20.30.
  • Mandag 9. september fra kl. 08.30 til 21.30.

Godtgjørelse

Kr. 4100,- for deltagelse på kurs og begge valgdagene.

Arbeidsoppgaver

Veilede velgere i valglokalet, følge med på at alt går riktig for seg, rydde, krysse av i manntallet og ta imot stemmesedler m.m.

Registrer meg

I år bruker vi valgmedarbeiderportalen Mobilise for å administrere og kommunisere med valgmedarbeiderne.

Registrer deg i Mobilise

Aktuelt

Logo for valg med riksløve i gull

Konstitueringsrundskriv og ny kommunelov

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.
Logo for valg med riksløve i gull

Endelig valgoppgjør

Resultatet fra kommunevalget 2019 er klart.
Logo for valg 2017 med riksløve i gull

Valgdagene i Ås

Søndag 8. og mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Ås.